Про Академію

Основними напрямами діяльності Академії Публічно-Приватного Партнерства є освітня та просвітницька діяльність, підготовка наукових та професійних кадрів, підвищення інституційної спроможності представників публічної влади, приватного бізнесу, інститутів громадянського суспільства, аналітичних та експертних центрів з питань управління складними системами та процесами, формування та реалізації проектів публічно-приватного партнерства, управління системними ролями, впливу на контексти та взаємодію з ними, управління змінами. Академією розроблена низка програм з питань соціальної відповідальності, ефективного надання послуг громадянам, бюджетного регулювання, проведення переговорів та укладання контрактів, попередження конфліктних ситуацій та управління ризиками, побудови партнерських відносин, балансування потреб громад з наявними у них ресурсами, розвитку міжмуніципального співробітництва задля модернізації інфраструктури, оволодіння навичками управління організаціями в умовах постійної зміни зовнішнього середовища, опанування якими дасть можливість оволодіти компетенціями, необхідними для успішного керування інститутами публічної влади, компаніями приватного бізнесу, інститутами громадянського суспільства, експертними та аналітичними центрами.
Академія є членом Міжнародного Водного Центру компетенції з питань ППП, створеного за ініціативою ЄЕК ООН, метою діяльності якого є сприяння залученню приватного фінансування до модернізації систем водопостачання та водовідведення, а також проведення ірігаційних заходів у країнах з низьким та середнім рівнем доходів, населення яких потребує поліпшення доступу до якісного водопостачання і водовідведення. Академія має партнерські відносини з багатьма відомими українськими та іноземними компаніями та освітніми установами

Предметом публічного навчання є, по-перше, дослідження того, що уряд може правильно і успішно зробити, і , по-друге, як це можна зробити правильно, з максимально можливою ефективністю і з найменшими витратами або грошей або енергії.Woodrow Wilson, 28-й президент США

Програма «Публічно-приватне партнерство для сталого розвитку» розроблена та здійснюватиметься за сприяння міжнародного Центру Компетенції з питань публічно-приватного партнерства Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй. Європейська Економічна Комісія ООН (UNECE) є провідним агентством Організації Об’єднаних Націй з спеціальною експертизою з питань публічно-приватного партнерства, мандатом якого передбачено просування та забезпечення обміну кращими практиками і світовим досвідом щодо ППП, а також участь у підвищенні інституційної спроможності публічної влади та приватного сектору з цих питань. В межах Підрозділу з Економічної Кооперації та Інтеграції UNECE створено міждержавну інституцію – Група Спеціалістів з питань ППП. Протягом останніх 15 років ця група аккумулювала успішний досвід в сфері ППП та формувала групу висококваліфікованих експертів з надання консультаційних послуг, здійснення навчання та підвищення інституційної спроможності в країнах з переходною економікою та країнах, що розвиваються. Для підвищення ефективнсті діяльності у цій сфері у лютому 2012 р. створено Міжнародний Центр Компетенції з ЄЕК ООН питань публічно-приватного партнерства (UNECE PPP International Centre of Excellence), який є координуючим органом для Підрозділу з питань ППП, що базується у Палаці Націй (Женева), Бюро Групи спеціалістів з питань ППП та вищого менеджменту ЄЕК ООН. В рамках діяльності цього Центру створюються тематічні Центри Спеціалістів у різних країнах світу (Франція (інституційний розвиток та законодавство), Філіппіни (охорона здоров’я), Іспанія (ППП для розвитку міст), Морокко (енергоефективність) тощо). Центр Компетенції координує розроблення міжнародних стандартів з питань ППП: політики щодо реалізації ППП в сфері охорони здоровя, в сферах водопостачання та водовідведення, сільського водопостачання, управління в сфері водопостачання, закупівель та нульової толератності до коррупції, залізничного сполучення, аеропортів та портів, відновлювальної енергії та енергозбереження, та допомогатиме урядам у запровадженні цих стандартів.

Викладачі

Ірина Запатріна, Засновник Академії

Ірина Запатріна, професор, доктор економічних наук, Президент Академії публічно-приватного партнерства, Голова Правління Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства.

Запатріна є членом Групи експертів з питань публічно-приватного  партнерства Європейської Економічної Комісії ООН, консультантом Світового банку та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку з питань публічно-приватного партнерства, співавтор Модельного закону про публічно-приватне партнерство для країн СНД, співпрацює з питань ППП з Групою експертів Комісії ООН по міжнародному торгівельному праву (UNCITRAL); співавтор підручників з питань публічно-приватного партнерства та викладач у вищих навчальних закладах багатьох країн світу, кореспондент від України журналу EPPPL («European Procurement and Public Private Partnership»). Має значний досвід у підготовці та реалізації інфраструктурних проектів за участі міжнародних фінансових організацій, зокрема, у сферах водопостачання та водовідведення. Працювала заступником Міністра з питань житлово-комунального господарства (2007-2010 рр.), заступником директора Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України (2005-2007). Має 112 наукових та аналітичних публікацій в Україні та за кордоном, у тому числі, особисті монографії: Бюджетний механізм економічного зростання ( К. : Ін-т соц.-екон. стратегій, 2007. – 528 с.),  Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения (Ин-т экон. и прогнозиров. – К., 2010. – 336 с.), «Потенциал публично-частного партнерства для развивающихся экономик» ( Издательский центр Союза собственников жилья Украины, 2011 – 152 с.), Публично-частное партнерство: потенциал для развивающихся экономик (Lambert Academic Publishing – Saarbrucken – 2013 – 197 стр. – ISBN 978-3-659-42793-0),   Перспективы развития систем теплоснабжения в Украине ( Москва – Экономика, 2013. – 195 с.).