Доповідь Президента Академії І. Запатріної «Нові завдання у зміцненні національного потенціалу в контексти досягнення Цілей Сталого Розвитку: рішення для України та Білорусі»

Доповідь Президента Академії  І. Запатріної  «Нові завдання у зміцненні національного потенціалу в контексти досягнення Цілей Сталого Розвитку: рішення для України та Білорусі» 

6 листопада 2015 року у м. Мінськ (Білорусь) на міжнародній конференції «На шляху до успіху публічно-приватного партнерства в республіці Білорусь: ретроспектива та перспективи»  відбулося обговорення результатів реалізації проекту Європейської Комісії щодо зміцнення потенціалу Республіки Білорусь з питань публічно-приватного партнерства за 2013-2015 роки, а також перспективних завдань розвитку ППП у країнах СНД в контексті нової Стратегії Сталого Розвитку до 2030 року, ухваленої на Генеральній Асамблеї ООН у вересні цього року. Конференцію відкрив заступник Генерального Секретаря ООН, Виконавчий секретар Європейської Економічної Комісії ООН Крістіан Фрііс Бах.