Академія Публічно-Приватного Партнерства
Ірина Запатріна

Ірина Запатріна

Засновник Академії

Детальніше

Ірина Запатріна

Засновник Академії

Професор, доктор економічних наук, Лауреат Державної премії України в сфері науки та техніки, Голова Правління Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства  

Член Робочої Групи з питань публічно-приватного партнерства Європейської Економічної Комісії ООН, консультант Світового банку та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку з питань публічно-приватного партнерстваСспівавтор Модельного закону про публічно-приватне партнерство для країн СНД, Модельного  закону "People First PPPs" ЄЕК ООН - ЄБРР,  підручників з питань публічно-приватного партнерства, кореспондент від України журналу EPPPL («European Procurement and Public Private Partnership»). Має значний досвід у підготовці та реалізації інфраструктурних проектів за участі МФО. Працювала заступником Міністра з питань житлово-комунального господарства (2007-2010), заступником директора Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України (2005-2007). Має більш 130 наукових та аналітичних публікацій в Україні та за кордоном.

Анна Шатковська

Анна Шатковська

Президент Академії

Детальніше

Анна Шатковська

Президент Академії

кандидат економічних наук

Економіст-кібернетик за освітою, є експертом з макроекономічного моделювання, прогнозування, державних закупівель, оцінки фінансової та економічної діяльності підприємств, володіє математичними методами та їх використанням в економічній сфері. З 2001 по 2005 роки навчалася в аспірантурі Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України за спеціальністю: міжнародні фінанси та боргова політика. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями». Працювала на посадах економіста Групи впровадження проекту Світового банку “Проект реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва” в АК «Київенерго» та директорои Інституту соціально-економічних стратегій.

Анна має великий досвід наукової роботи в фінансово-економічній сфері, в сфері управління проектами, публічно-приватного партнерства, приймала участь у виконанні науково-дослідних робіт з питань формування фінансової політики для Міністерства фінансів України, політики в житловій сфері та сфері житлово-комунального господарства, політики в сфері енергозбереження та енергоефективності для Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальних послуг України.

Приймала участь у багатьох міжнародних проектах, в тому числі проектах МБРР (“Аналіз інституційної спроможності та функціональної ефективності органів сфери управління державними фінансами”, “Забезпечення реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку”), ЄБРР (“Україна: Розвиток сучасного правового середовища та політики щодо концесій”) та USAID («Реформа міського тепло забезпечення в Україні», «Муніципальна енергетична реформа»). Добре розуміється в процедурах закупівель МБРР та ЄБРР.

Пройшла навчання та взяла участь у майстер-класі щодо стійких до клімату державно-приватних партнерств, який відбувся онлайн з 13 по 17 вересня 2021 року.
Майстер-клас є частиною навчального модулю «Public-private Partnerships (PPPs) for Climate-Resilient Infrastructure», розробленого Глобальним центром з адаптації (Global Center on Adaptation) та його партнерами.

Успішно здала екзамен  APMG та є сертифікованим спеціалістом з стійкої до клімату інфраструктури (Climate-Resilience Infrastructure Officer)

Оксана Кишко-Єрлі

Оксана Кишко-Єрлі

віце-президент Академії

Детальніше

Оксана Кишко-Єрлі

віце-президент Академії

кандидат юридичних наук

У 1999 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістра права. Працювала на посадах головного спеціаліста юридичного управління Національного агентства України з управління державними корпоративними правами, юрисконсульта АК «Київенерго» та директора департаменту корпоративного права та власності юридичної фірми «ЮрЕнергоКонсалтинг». З 2006 по 2010 роки навчалася в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. В жовтні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання використання відновлюваних джерел енергії». Після аспірантури Кишко-Єрлі О. продовжила свою наукову діяльність в Інституті, працюючи на посаді молодшого наукового співробітника  відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права, а після його реорганізації – на посаді наукового співробітника відділу проблем космічного та екологічного права.

Кишко-Єрлі О. має значний практичний досвід підготовки успішних пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства та супроводження  відповідних інфраструктурних проектів в різних галузях економіки, виступає як експерт з питань застосування законодавства України та ЄС у сфері публічно-приватного партнерства. До сфери її професійних інтересів також входить надання правових висновків та консультацій у сфері міжнародного приватного права, цивільного та господарського права, енергетичного та житлово-комунального законодавства тощо. Кишко-Єрлі О. бере активну участь у законопроектній та експертній діяльності. У різні часи працювала над проектами таких законів, як «Про концесії», «Про ринок природного газу», «Про енергоефективність», «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» тощо.

Приймала участь як експерт з правових питань у багатьох міжнародних проектах TACIS (наприклад, “Institutional Support to NNG Energoatom”, “Reform of the Operation System of Gas Transit in Ukraine”, “Support to Ukraine’s Development of its Strategy for the Security of Oil Supply”) та USAID (наприклад, “Consulting Support to the Government of Ukraine on Production Sharing Agreements” “Ukraine Shale Gas”). Кишко-Єрлі О. є автором більше 20 наукових та аналітичних публікацій.

 

Експерти Академії

Експерти Академії

Детальніше

Експерти Академії

 

Академія ППП постійно співпрацює на умовах контракту з українськими та зарубіжними експертами в сфері економіки, фінансів, міжнародного права, державно-приватного партнерства, а також з ІТ фахівцями.

Наші експерти беруть активну участь у науковій та освітній діяльності, приймають участь у конференціях, семінарах та круглих столах в Україні та за її межами, є членами робочих груп, що створюються органами публічної влади, здійснюють керівництво підготовкою дисертаційних досліджень з широкого кола питань

Оксана Панченко

Оксана Панченко

Головний бухгалтер

Детальніше

Оксана Панченко

Головний бухгалтер

кандидат економічних наук

Експерт з фінансових питань, зовнішньо-економічної діяльності та публічно-приватного партнерства. Має багаторічний досвід наукової та практичної діяльності в сфері економіки та фінансів, житлово-комунального господарства, енергоефективності. Приймала участь у міжнародних проектах та у підготовці техніко-економічних обґрунтувань для проектів ДПП, стратегій сталого розвитку.

У 2001 році закінчила Міжнародний Інститут Менеджменту та отримала кваліфікацію Менеджер Бізнес Адміністрування. З 2008 по 2012 рік навчалась в Аспірантурі Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України. В 2014 році захистила дисертацію на тему: «Ефективність бюджетних видатків у системі державного регулювання» та отримала ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси та кредит». Останнім часом приймала участь як експерт з фінансово-економічних питань у міжнародних проектах GIZ «Консультування підприємств щодо енергоефективності», USAID «Реформування міської енергетики». Панченко О. є автором 11 аналітичних та наукових публікацій.

Тетяна Лебеда

Тетяна Лебеда

Головний експерт-фінансист

Детальніше

Тетяна Лебеда

Головний експерт-фінансист

кандидат економічних наук, автор більш ніж 50 наукових публікацій у сфері моделювання та прогнозування, економіки та фінансів.

Має значний досвід співпраці з міжнародними фінансовими інституціями; а також досвід підготовки та реалізації проектів державно-приватного партнерства. Працювала у Інституті кібернетики НАН України, Національному інституті стратегічних досліджень, Міністерстві з питань житлово-комунального господарства (директор департаменту тарифної політики).

Напрямки діяльності нашої команди

Підготовка та проведення тренінгів та семінарів з питань державного управління, інфраструктурного розвитку, публічно-приватного партнерства, розвитку територій, підвищення ефективності бізнесу тощо для громадян України та інших країн світу.

Підвищення інституційної спроможності представників публічної влади, приватного бізнесу, інститутів громадянського суспільства з питань формування та реалізації проектів публічно-приватного партнерства.

Аналіз та розповсюдження кращих міжнародних практик ефективного управління територіями, компаніями, громадськими утвореннями, реалізації суспільно значимих проектів на засадах партнерства публічної влади, приватного бізнесу та громадянського суспільства.

Застосування авторської методології для підготовки та реалізації стратегій сталого розвитку міст та територій з урахуванням Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року.

Проведення наукових досліджень у сфері економіки, фінансів, територіального розвитку, правового регулювання та менеджменту.

Надання послуг щодо розроблення та супроводження проектів, що реалізуються на засадах публічно-приватного партнерства, захист інтересів суб’єктів такого партнерства.

Узагальнення та поширення в Україні світового досвіду реалізації проектів публічно-приватного партнерства, сприяння формуванню відповідального ставлення бізнесу та територіальних громад до додержання стратегічних інтересів суспільства і держави.

Розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів, програм та проектів в галузі публічно-приватного партнерства, територіального розвитку, бюджетного регулювання, інноваційних та інвестиційних проектів.

Здійснення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів, програм та проектів на предмет ефективності передбачених ними механізмів публічно-приватного партнерства.

Організація і проведення форумів, конференцій та виставок

Logo
+38 095 445-17-75 office@appp.com.ua Київ 01042, вул. Іоанна Павла II, буд. 6/1 Facebook