Академія Публічно-Приватного Партнерства

Стратегії міст

Академія Публічно-Приватного Партнерства

Розроблення стратегій сталого розвитку міст у відповідності до Цілей сталого розвитку ООН є одним з напрямів діяльності Академії публічно-приватного партнерства. Академією розроблено власну авторську методологію розроблення таких стратегій  з використанням методів теорії стратегічного управління та мультикритеріального експертного аналізу. Зазначена методологія  презентована у Європейській Економічній Комісії ООН та рекомендована для застосування містами при плануванні свого довгострокового розвитку з метою  досягнення ними Цілей сталого розвитку

Стратегія сталого розвитку міста Олександрія до 2030 року

Стратегія сталого розвитку міста Олександрія розроблена з урахуванням нової Глобальної Стратегії Сталого Розвитку до 2030 року, схваленою Організацією Об’єднаних Націй  у вересні  2015 року, базується на використанні методів загальної теорії стратегічного управління, порівняльного кількісного аналізу, експертного і рейтингового оцінювання.

Метою Стратегії є створення сучасного європейського міста, привабливого для проживання та ведення бізнесу, базуючись на ефективному використанні наявних ресурсів, існуючих конкурентних перевагах міста, збереженні навколишнього середовища та розвитку людського капіталу, а також запровадженні інновацій й кращих світових практик управління сталим розвитком.

Додатково здійснено підготовчі роботи з розроблення Міського інфраструктурного плану на  виконання Стратегії сталого розвитку міста Олександрія на період до 2030 (липень-серпень 2016 р.)

Замовник: Управління справами Олександрійської міської ради

Strategy_final_3

Стратегія сталого розвитку міста Бурштин до 2030 року

Стратегія сталого розвитку міста Бурштин розроблена з урахуванням нової Глобальної Стратегії Сталого Розвитку до 2030 року, схваленою Організацією Об’єднаних Націй  у вересні  2015 року, та націонаьними індикаторами цілей сталого розвитку, визначеними у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна».

Стратегія підготовлена з використанням методів загальної теорії стратегічного управління, порівняльного кількісного аналізу, експертного і рейтингового оцінювання.

Метою Стратегії-2030 є створення сучасного європейського міста, привабливого для проживання та ведення бізнесу, базуючись на ефективному використанні наявних ресурсів, існуючих конкурентних перевагах міста, збереженні навколишнього середовища та розвитку людського капіталу, а також запровадженні інновацій й кращих світових практик управління сталим розвитком.

Замовник: Агенція місцевого економічного розвитку м. Бурштина

Strategy_Burshtyn_18_09_final_1

Пілотний проект стратегії сталого розвитку міста Біла Церква до 2032 року

Крок 1. Академією підготовлено проект Стратегії сталого розвитку м. Біла Церква, яка передбачатиме трансформацію міста у стале та розумне (Smart City), відповідно до принципів, закладених у Цілі сталого розвитку ООН, зокрема, ЦСР 11 (далі – Стратегія), з урахуванням національних індикаторів ЦСР та базуючись на методології ЄЕК ООН щодо визначення індикаторів сталого розвитку міста.

СТРАТЕГІЯ_2032_БЦ

Крок 2. Обговорення проекту Стратегії з мешканцями міста та доопрацювання його зважаючи на суспільні очікування щодо розвитку міста у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.

Крок 3. Створення Асоціацією малих міст України та громадською спілкою "Біла Церква" за сприяння Академії ППП Центру компетенції стратегічного розвитку міст на засадах Цілей сталого розвитку ООН у м. Біла Церква з метою розповсюдження набутого досвіду, організації навчання міст у сфері планування та імплементації міських стратегій, розроблення інноваційних правових, інституційних та фінансових механізмів реалізації міських стратегій та сприяння у їх впровадженні у містах України.

Академія Публічно-Приватного Партнерства

Для того щоб допомогти країнам, що розвиваються, у досягненні ЦСР, світова спільнота має знати, які проблеми є для них найбільш критичними й яка підтримка їм найбільш потрібна. У цьому контексті важливим є перегляд (розробка) національних стратегічних документів на принципах і ідеології нової Глобальної Стратегії Сталого Розвитку, приведення їх у єдину, зрозумілу всьому світу систему координат

- Ірина Запатріна
Logo
+38 095 445-17-75 office@appp.com.ua Київ 01042, вул. Іоанна Павла II, буд. 6/1 Facebook