Академія Публічно-Приватного Партнерства

Аналітика

Академія Публічно-Приватного Партнерства

Майже всі співробітники та експерти Академії публічно-приватного партнерства активно займаються науковою діяльністю: проводять наукові дослідження, викладають у вищих навчальних закладах, здійснюють керівництво підготовкою дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів їх здобувачами, публікують наукові та науково-популярні статті  та монографії, беруть участь у аналітичних дослідженнях на замовлення органів публічної влади. Аналітичні та наукові дослідження, що проводяться фахівцями Академії, є запорукою високої якості підготовки проектів, що мають прикладний характер

РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ З ПИТАНЬ ДПП

 

Проект ЄБРР “Україна: Розвиток сучасного правового середовища та політики щодо концесій” (2016-2017 рр.)

Проект передбачав аналіз існуючого законодавчого середовища в Україні в сфері публічно-приватного партнерства та підготовку нового проекту Закону України «Про концесію» й внесення змін до інших законів України, що стосуються сфери ДПП..

Фінансування проекту здійснювалось ЄБРР на замовлення Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Для реалізації проекту було обрано команду міжнародних консультантів на чолі з компанією Hogan Lovells International LLP.  Академія ППП увійшла до складу команди експертів та надавала юридичні послуги в рамках Проекту (в тому числі готувала суттєві коментарі та рекомендації щодо основних положень законопроекту).

Проект Закону України «Про концесію», включаючи внесення змін до Закону України "Про державно-приватне партнерство" та до інших законів України схвалено Верховною Радою України в жовтня 2019 року.

Інші проекти в сфері розвитку нормативно-правового регулювання

Засновник Академії проф. І. ЗапатрінаКоманда Світового банку брала участь у підготовці Модельного закону про публічно-приватне партнерство для країн СНД на замовлення ЄБРР, підготовці змін до підзаконних актів з питань ДПП на замовлення ЄБРР та Світового бінку, у підготовці Модельного закону про публічно-приватне партнерство в рамках робочої групи, що створена ЄЕК ООН та ЄБРР.

Команда Світового банку України в рамках реалізації проекту "Посилення використання державно-приватних партнерств (ДПП) для кращого  управління державними інвестиціями" у складі Ms. Nataliya Biletska (Senior Public Sector Specialist), Mr. Ian Hawkesworth (Senior Governance Specialist), Mr. David Duarte (Senior Public-Private Partnership Specialist), Mr. Bruno de Cazalet (Senior PPP Consultant), Mr. Grant Hauber (Senior PPP Consultant), Ms. Irina Zapatrina (Senior Consultant), Ms. Elena Timusheva (PPP Consultant) надала сприяння Міністерству розвитку економки, торгівлі та сільськогогосподарства України у підготовці нормативно-правових актів на виконання схваленого у 2019 році  Закону України «Про концесію» та нової редакції Закону України «Про державно-приватне партнерство», а саме:

 • нової редакції порядку аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства у формах, інших ніж концесія, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-2011-%D0%BF#Text
 • порядку заміни приватного партнера (концесіонера) за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства (концесійним договором) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-2020-%D0%BF#Text
 • порядку подання державними партнерами (концесієдавцями) щорічного звіту про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0628-20#Text
 • порядку повернення концесієдавцю об'єкта концесії після припинення дії  концесійного договору» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2020-%D0%BF#Text
 • методики розрахунку концесійних платежів - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2020-%D0%BF#n56
 • порядку залучення радників для підготовки проекту, що здійснюється на умовах концесії  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2020-%D0%BF#Text
 • наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження Порядку конкурсного відбору незалежних експертів»   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0191-21#Text

 

ПОСІБНИКИ ТА КЕРІВНИЦТВА

Посібник з питань державно-приватного партнерства, розроблений в рамках реалізації Проекту Світового банку "Посилення використання ДПП для кращого управління державними інвестиціями"

Команда Проекту: Ms. Nataliya Biletska (Senior Public Sector Specialist), Mr. Ian Hawkesworth (Senior Governance Specialist), Mr. David Duarte (Senior Public-Private Partnership Specialist), Mr. Bruno de Cazalet (Senior PPP Consultant), Mr. Grant Hauber (Senior PPP Consultant), Ms. Irina Zapatrina (Senior PPP Consultant), Ms. Elena Timusheva (PPP Consultant)

                  

https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2bc79196-a3b2-41a9-86e2-f55f9a8f5c9c&title=MetodichniRekomendatsii

 

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Оцінка "Державно-приватне партнерство в контексті управління державними інвестиціями в Україні" - Світовий банк - 2015

 

Introduction to PPP Manual UKR

 

 

Засновник Академії проф. І. Запатріна брала участь у здійсненні Оцінки державно-приватного партнерства в контексті управління державними фінансами в Україні в межах проекту Світового банку

PPP-PIM-2015-final_ukr

 

 

 

МОНОГРАФІЯ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПЛАНИ І ПРОЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ" - 2006

 

Автори: Передмова  - Кучеренко О.Ю., Запатріна І.В., Розділ І  - Запатріна І.В., Кучеренко О.Ю., Ковальова Т.І., Лебеда Т.Б., Цихан Т.В., Шатковська А.О., Ямпольська І.Л.; Розділ 2 -  Власюк О.С., Запатріна І.В., Лебеда Т.Б., Цихан Т.В., Яценко Л.Д.; Розділ 3 – Запатріна І.В., Кучеренко О.Ю., Лебеда Т.Б., Цихан Т.В., Шатковська А.О., Ямпольська І.Л.; Розділ 4 – Запатріна І.В., Кучеренко О.Ю., Почепцова Н.Т., Цихан Т.В., Ямпольська І.Л.; Розділ 5 – Цихан Т.В., Шатковська А.О., Ямпольська І.Л.; Розділ 6 – Дерюгіна Т.В., Запатріна І.В., Кучеренко О.Ю., Кишко О.В., Цихан Т.В., Ямпольська І.Л.

За загальною редакцією:  Кучеренка О.Ю.,  Запатріної І.В.

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ_ПЛАНЫ И ПРОЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РАЗДЕЛ 2. УКРАИНА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

РАЗДЕЛ 3. К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ ПОСТРОЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

РАЗДЕЛ_3_2. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

РАЗДЕЛ 4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ИНТЕГРИРУЕМСЯ В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО

РАЗДЕЛ 6. НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ СФЕРЫ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ

 

Статті по темі

Закупівлі для ДПП та концесій: сучасні тенденції та можливості (журнал EPPPL)
 • дата публікації 7 липня 2021
 • автор Бруно де Казалет, Ірина Запатріна
Інститут «смотрящих» нянь
 • дата публікації 15 липня 2020
 • автор Ірина Запатріна
Бизнес и власть: уроки пандемии
 • дата публікації 24 квітня 2020
 • автор Ирина Запатрина
Инвентаризация страны
 • дата публікації 27 вересня 2019
 • автор Ирина Запатрина
Станет ли Украина инвестиционным раем?
 • дата публікації 19 липня 2019
 • автор Ирина Запатрина
Logo
+38 095 445-17-75 office@appp.com.ua Київ 01042, вул. Іоанна Павла II, буд. 6/1 Facebook