Академія Публічно-Приватного Партнерства

Аналітика

Академія Публічно-Приватного Партнерства

Майже всі співробітники та експерти Академії публічно-приватного партнерства активно займаються науковою діяльністю: проводять наукові дослідження, викладають у вищих навчальних закладах, здійснюють керівництво підготовкою дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів їх здобувачами, публікують наукові та науково-популярні статті  та монографії, беруть участь у аналітичних дослідженнях на замовлення органів публічної влади. Аналітичні та наукові дослідження, що проводяться фахівцями Академії, є запорукою високої якості підготовки проектів, що мають прикладний характер

РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ З ПИТАНЬ ДПП

 

Збірка регуляторних принципів ДПП Європейського банку реконструкції та розвитку – Том 1

Публікація має на меті задоволення потреб урядів і органів влади в країнах діяльності ЄБРР  у міжнародно прийнятних стандартах і найкращих практиках у сфері державно-приватного партнерства та правового й інституційного середовища у цій сфері.

Ідея, дизайн, компіляція: Олексій Звєрєв. Редактор: Олексій Звєрєв. Співредактор: Крістофер Клемент-Девіс. Редактор-рецензент: Кріс Шугарт.

Основні автори (в алфавітному порядку): Крістофер Клемент-Девіс, Бруно Де Казале, Олександр Долгов, Костянтин Макаревич, Кріс Шугарт.

Співавтори публікації (в алфавітному порядку): Мотоко Айзава, Роман Чураков, Крістофер Клемент-Девіс, Джон Крозерс, Бруно де Казале, Олександр Долгов, Томас Хамерл, Володимир Кілінкаров, Ієн МакГрат, Костянтин Макаревич, Ольга Ревзіна, Кріс Шугарт , Вім Тіммерманс, Дон Воллес, Ірина Запатріна, Олексій Звєрєв.

З публікацією можна ознайомитися за посиланням  https://www.ebrd.com/sites/ContentServer?c=Content&rendermode=preview&cid=1395312943603&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout#

 

Проект ЄБРР - ЄЕК ООН «Стандарт /Модельний закон про ДПП/концесію»  (2017 - 2022 рр.)

Метою Модельного закону є встановлення стандарту для державно-приватних партнерств щодо досягнення цілей сталого розвитку (ДПП для досягнення цілей сталого розвитку) та контрактів, які надають їм чинності, включаючи правила та процедури, що регулюють їх вибір, підготовку, оцінку, закупівлі та імплементацію, договірні принципи та інституційні механізми, що застосовуються до них, а також сприяння впорядкованій та скоординованій реалізації ДПП.

Модельний закон готувався протягом п’яти років такою командою: Крістофер Клемент-Девіс, Бруно де Казале, Кріс Шугарт, Дон Уоллес, професор Ірина Запатріна, В. А. Тіммерманс, Володимир Кілінкаров, Олексій Звєрєв, Олександр Долгов та інші експерти ДПП. У редагуванні цього документу брали участь багато інших експертів, зокрема президент WAPPP Зіад Александр Хайєк, професор Стівен Ван Гарс, професор Раймонд Санер, Седеф Явуз Ноян.

Текст Модельного закону англійською мовою доступний на https://unece.org/sites/default/files/2022-12/ECE_CECI_WP_PPP_2022_05.pdf

 

Проект ЄБРР “Україна: Розвиток сучасного правового середовища та політики щодо концесій” (2016 - 2017 рр.)

Проект передбачав аналіз існуючого законодавчого середовища в Україні в сфері публічно-приватного партнерства та підготовку нового проекту Закону України «Про концесію» й внесення змін до інших законів України, що стосуються сфери ДПП.

Фінансування проекту здійснювалось ЄБРР на замовлення Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Для реалізації проекту було обрано команду міжнародних консультантів на чолі з компанією Hogan Lovells International LLP.  Академія ППП увійшла до складу команди експертів та надавала юридичні послуги в рамках Проекту (в тому числі готувала суттєві коментарі та рекомендації щодо основних положень законопроекту).

Проект Закону України «Про концесію», включаючи внесення змін до Закону України "Про державно-приватне партнерство" та до інших законів України схвалено Верховною Радою України в жовтня 2019 року.

Інші проекти в сфері розвитку нормативно-правового регулювання

Засновник Академії проф. І. ЗапатрінаКоманда Світового банку брала участь у підготовці Модельного закону про публічно-приватне партнерство для країн СНД на замовлення ЄБРР, підготовці змін до підзаконних актів з питань ДПП на замовлення ЄБРР та Світового бінку, у підготовці Модельного закону про публічно-приватне партнерство в рамках робочої групи, що створена ЄЕК ООН та ЄБРР.

Команда Світового банку України в рамках реалізації проекту "Посилення використання державно-приватних партнерств (ДПП) для кращого  управління державними інвестиціями" у складі Ms. Nataliya Biletska (Senior Public Sector Specialist), Mr. Ian Hawkesworth (Senior Governance Specialist), Mr. David Duarte (Senior Public-Private Partnership Specialist), Mr. Bruno de Cazalet (Senior PPP Consultant), Mr. Grant Hauber (Senior PPP Consultant), Ms. Irina Zapatrina (Senior Consultant), Ms. Elena Timusheva (PPP Consultant) надала сприяння Міністерству розвитку економки, торгівлі та сільськогогосподарства України у підготовці нормативно-правових актів на виконання схваленого у 2019 році  Закону України «Про концесію» та нової редакції Закону України «Про державно-приватне партнерство», а саме:

 • нової редакції порядку аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства у формах, інших ніж концесія, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-2011-%D0%BF#Text
 • порядку заміни приватного партнера (концесіонера) за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства (концесійним договором) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-2020-%D0%BF#Text
 • порядку подання державними партнерами (концесієдавцями) щорічного звіту про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0628-20#Text
 • порядку повернення концесієдавцю об'єкта концесії після припинення дії  концесійного договору» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2020-%D0%BF#Text
 • методики розрахунку концесійних платежів - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2020-%D0%BF#n56
 • порядку залучення радників для підготовки проекту, що здійснюється на умовах концесії  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2020-%D0%BF#Text
 • наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження Порядку конкурсного відбору незалежних експертів»   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0191-21#Text

 

ПОСІБНИКИ ТА КЕРІВНИЦТВА

Посібник з питань державно-приватного партнерства, розроблений в рамках реалізації Проекту Світового банку "Посилення використання ДПП для кращого управління державними інвестиціями"

Команда Проекту: Ms. Nataliya Biletska (Senior Public Sector Specialist), Mr. Ian Hawkesworth (Senior Governance Specialist), Mr. David Duarte (Senior Public-Private Partnership Specialist), Mr. Bruno de Cazalet (Senior PPP Consultant), Mr. Grant Hauber (Senior PPP Consultant), Ms. Irina Zapatrina (Senior PPP Consultant), Ms. Elena Timusheva (PPP Consultant)

                  

https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2bc79196-a3b2-41a9-86e2-f55f9a8f5c9c&title=MetodichniRekomendatsii

 

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Звіт за результатами діагностичного оцінювання з управління державними інвестиціями в Україні - Світовий банк - 2022

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099220101172369438/p1724410216f7e00e08e090eb7a3d59dad6

Засновник Академії ППП, проф. І. Запатріна є співавтором Глави 5. Оцінювання державно-приватного партнерства цього Звіту

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка "Державно-приватне партнерство в контексті управління державними інвестиціями в Україні" - Світовий банк - 2015

Засновник Академії проф. І. Запатріна брала участь у здійсненні Оцінки державно-приватного партнерства в контексті управління державними фінансами в Україні в межах проекту Світового банку

PPP-PIM-2015-final_ukr

 

 

 

 

 

 

МОНОГРАФІЯ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПЛАНИ І ПРОЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ" - 2006

 

Автори: Передмова  - Кучеренко О.Ю., Запатріна І.В., Розділ І  - Запатріна І.В., Кучеренко О.Ю., Ковальова Т.І., Лебеда Т.Б., Цихан Т.В., Шатковська А.О., Ямпольська І.Л.; Розділ 2 -  Власюк О.С., Запатріна І.В., Лебеда Т.Б., Цихан Т.В., Яценко Л.Д.; Розділ 3 – Запатріна І.В., Кучеренко О.Ю., Лебеда Т.Б., Цихан Т.В., Шатковська А.О., Ямпольська І.Л.; Розділ 4 – Запатріна І.В., Кучеренко О.Ю., Почепцова Н.Т., Цихан Т.В., Ямпольська І.Л.; Розділ 5 – Цихан Т.В., Шатковська А.О., Ямпольська І.Л.; Розділ 6 – Дерюгіна Т.В., Запатріна І.В., Кучеренко О.Ю., Кишко О.В., Цихан Т.В., Ямпольська І.Л.

За загальною редакцією:  Кучеренка О.Ю.,  Запатріної І.В.

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ_ПЛАНЫ И ПРОЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РАЗДЕЛ 2. УКРАИНА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

РАЗДЕЛ 3. К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ ПОСТРОЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

РАЗДЕЛ_3_2. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

РАЗДЕЛ 4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ИНТЕГРИРУЕМСЯ В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО

РАЗДЕЛ 6. НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ СФЕРЫ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ

 

Статті по темі

Challenges in Attracting the Private Sector to Infrastructure Recovery in Ukraine (EPPPL-2022/2)
 • дата публікації 10 серпня 2022
 • автор Ірина Запатріна
Електронні закупівлі для ДПП та концесій: сучасні тенденції та можливості (журнал EPPPL)
 • дата публікації 7 липня 2021
 • автор Бруно де Казалет, Ірина Запатріна
Інститут «смотрящих» нянь
 • дата публікації 15 липня 2020
 • автор Ірина Запатріна
Бизнес и власть: уроки пандемии
 • дата публікації 24 квітня 2020
 • автор Ирина Запатрина
Инвентаризация страны
 • дата публікації 27 вересня 2019
 • автор Ирина Запатрина
Станет ли Украина инвестиционным раем?
 • дата публікації 19 липня 2019
 • автор Ирина Запатрина
Logo
+38 095 445-17-75 office@appp.com.ua Київ 01042, вул. Іоанна Павла II, буд. 6/1 Facebook