Академія Публічно-Приватного Партнерства

Проекти ППП

Академія Публічно-Приватного Партнерства

Україна має розвинуте та таке, що відповідає кращим міжнародним стандартам, правове середовище в сфері державно-приватного партнерства. Ініціювати проекти на умовах ДПП може не лише публічна влада, але й державні та комунальні підприємства, Національна Академія наук та галузеві академії наук, а також потенційні приватні партнери. Процедури розгляду та оцінювання пропозицій про здійснення держвно-приватного партнерства є чіткими, зрозуміими та недискимінаційними.  Вибір приватного патнера для реалізації проекту ДПП, який підтримано публічною владої, відбувається на конкурсних засадах у будь яких випадках. У той же час, ініціатор пропозиції про здійснення ДПП - приватний партнер має певні преференції  участі в конкурсі: він може укласти договір ДПП (концесії) на умовах кращої конкурсної пропозиції або отримати відшкодування своїх витрат на підготовку пропозиції від переможця конкурсу. Академія ППП бере участь у підготовці проектів державно-приватного партнерства у співпраці з нашою компанією ППП Консалтинг

Проект “Енергетичний міст: Україна – Європейський Союз” (2018 – 2019 рр.)

Метою Проекту є створення умов для інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до європейської енергосистеми ENTSO-E за рахунок забезпечення експорту електричної енергії, що виробляється на енергоблоку №2 Хмельницьої АЕС, до країн ЄС та створення на цій основі механізму фінансового забезпечення розвитку генеруючих потужностей атомної енергетики. Орієнтовна вартість проекту ДПП: 260 млн. євро.

Проект запропонований до реалізації на умовах ДПП як незапрошена пропозиція. Ініціатор Проекту - Консорціум у складі Polenergia International S.a r.l. ; EDF Trading Limited; Westinghouse Electric Sweden AB.

Академією ППП на замовлення Консорціуму було розроблено організаційно – правову модель реалізації проекту у відповідності до законодавства України, а також підготовлено правовий аналіз для Пропозиції про здійснення ДПП щодо Проекту, для її подання на розгляд Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Поточний стан Проекту: у серпні 2019 року за результатами конкурсу з вибору приватного парнера для реалізації Проекту на умовах державно-приватного партнерства обрано переможця конкурсу - юридичну особу, до складу якої увійшли ініціатори Проекту.

Проект “Університетський кампус в розумному та сталому Городі «Вільне» (2019 – 2020 рр.)

Проект передбачає будівництво в межах села Білогородка Київської області сучасного університетського кампусу для розташування в ньому Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (далі – ТНУ), переміщеного в Україну з окупованого Криму, що дасть змогу відновити діяльність цього університету у обсязі, який існував до анексії Криму, але на новому якісному рівні. Університетський кампус стане основою для створення нового розумного та сталого Городу «Вільне»», в рамках будівництва та функціонування якого будуть відпрацьовані нові сучасні підходи створення комфортних для проживання людей міст.

Проект запропонований до реалізації на умовах ДПП як незапрошена пропозиція. Ініціатор Проекту - ТОВ «Білград». Академією спільно з ТОВ «ППП Консалтинг» підготовлено Пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства (ТЕО) щодо Проекту.

Поточний стан: Проект включено до Компендіуму 500 найкращих проектів People First PPP ЄЕК ООН  та Компендіуму практик з фінансування проектів розумних та сталих міст ЄЕК ООН. Знаходиться на розгляді Міністерства освіти та науки України

 

Проект «Створення Автоматизованої Системи Фіксації порушень ПДД в м. Києві» (2017 р.)

Метою реалізації Проекту є підвищення безпеки дорожнього руху шляхом впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у м. Києві задля здійснення оперативного та превентивного реагування на порушення учасниками дорожнього руху вимог правил дорожнього руху на ділянці або в зоні контролю. Орієнтовна вартість проекту ДПП: 23,5 млн дол США

Проект запропонований до реалізації на умовах ДПП як незапрошена пропозиція. Ініціатор Проекту - ТОВ «Безпечні Дороги України». Академією підгтовлено Пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства (ТЕО та Концептуальної записки) щоо цього Проекту.

Поточний стан: Проект включено до компендіуму 500 найкращих проектів People First PPP ЄЕК ООН. Київська міська рада схвалила рішення про здійснення ДПП щодо Проекту.  Розпочато підготовку конкурсу на вибір приватного партнера щодо реалізації Проекту

 

Проект «Реконструкція існуючого та створення нового вантажного терміналу в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (2018- 2019 р.)

Метою реалізації Проекту є задоволення потреб українського та світового ринку вантажних та поштових перевезень через Аеропорт «Бориспіль» шляхом суттєвого збільшення вантажопотоків через цей аеропорт та забезпечення якості надання послуг з оброблення вантажів відповідно до кращих світових стандартів у цій сфері. Орієнтовна вартість проекту ДПП: 21 млн дол США

Проект запропонований до реалізації на умовах ДПП як незапрошена пропозиція. Ініціатор Проекту - ТОВ «СІЛК ВЕЙ КАРГО ЮА».  Академією розроблено Пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства (ТЕО та Концептуальної записки) щодо Проекту

Поточний стан: за результатами розгляду Пропозиції  про здійснення ДПП Міністерством інфраструктури схвалено рішення про здійснення ДПП. Триває конкурс з вибору приватного партнера.

 

Проект «Паливно-заправний комплекс в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (2018 -2019 р.)

Метою реалізації Проекту є модернізація централізованої системи заправки повітряних суден у Міжнародному аеропорті «Бориспіль», що забезпечуватиме надання послуг, які відповідають стандартам оперативності і якості для паливозаправки у сучасних міжнародних аеропортах. Орієнтовна вартість проекту ДПП: 24,9 млн дол США

Проект запропонований до реалізації на умовах ДПП як незапрошена пропозиція. Ініціатор Проекту - ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА». Академією спільно з ТОВ «ППП Консалтинг» підготовлено Пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства (ТЕО та Концептуальної записки) щодо Проекту.

Поточний стан: затверджено висновок про доцільність здійснення державно-приватного партнерства

 

 

Проект «Впровадження системи багатоярусних автоматичних паркінгів у місті Києві» (2018 р.)

Метою реалізації запропонованого Проекту є створення у місті Києві багатоярусних автоматичних паркінгів  задля вирішення проблеми недостатньої кількості місць для паркування автотранспорту на відведених, спеціально обладнаних майданчиках для паркування у центральних та інших районах міста, що дасть змогу зменшити навантаження на вулично-дорожню мережу. Орієнтовна вартість проекту ДПП: 17 млн дол США

Проект запропонований до реалізації на умовах ДПП як незапрошена пропозиція. Ініціатор Проекту - ТОВ «СЕКЮРІТІ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ». Академією спільно з ТОВ «ППП Консалтинг» підготовено Пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства (ТЕО та Концептуальної записка) щодо Проекту.

Поточний стан:  проект знаходиться на розгляді КМДА

 

 

Проект «Модернізація об’єктів портової інфраструктури Херсонського та Скадовського морських торгових портів та підвищення ефективності їх використання» (2017 р.)

Метою реалізації запропонованого Проекту було підвищення ефективності діяльності Херсонського та Скадовського морських портів за рахунок модернізації існуючих та створення нових об’єктів портової інфраструктури, а також забезпечення підвищення обсягу їх вантажопереробки на середньо – та довгострокову перспективу. Орієнтовна вартість проекту ДПП: 34 млн дол США

Проект запропонований до реалізації на умовах ДПП як незапрошена пропозиція. Ініціатор Проекту - ТОВ «Група компаній «Содружество». Академією спільно з ТОВ «ЮрЕнергоКонсалтинг» підготовлено Пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства (ТЕО та Концептуальної записку) щодо Проекту.

Проек тне підтримано Міністерством інфраструктури зважаючи на те, що міністерством розпочато підготовку концесійного проекту щодо  проекту модернізації Херсонського морського порту

Академія Публічно-Приватного Партнерства

"Розвиток публічно-приватного партнерства є визначальним у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку країни в цілому - «якість фізичної інфраструктури безпосередньо відбивається на продуктивності країни, її конкурентоспроможності на експортних ринках, а також здатності залучати закордонні інвестиції"

Akitoby B., Hemming R., Schwartz - Public Investment and Public-Private Partnerships – IMF – 2007

Статті по темі

Unsolicited Proposals: New Realities in COVID Times (журнал EPPP 3/2020)
 • дата публікації 2 жовтня 2020
 • автор Ірина Запатріна
Unsolicited Proposals for PPPs in Developing Economies (журнал EPPPL)
 • дата публікації 15 травня 2019
 • автор Ірина Запатріна
State Support under PPP. New Challenges in the Context of the UN Sustainable Development Goals (журнал EPPPL)
 • дата публікації 10 грудня 2018
 • автор Ірина Запатріна
The Ukraine Continues Development of PPP Regulation, But Still Needs Improving Institutional Capacity (журнал EPPPL)
 • дата публікації 17 січня 2018
 • автор Ірина Запатріна
Recent Developments in PPP Legislation in Ukraine (журнал EPPPL)
 • дата публікації 15 січня 2017
 • автор Ірина Запатріна, Анна Шатковська
Sustainable Development Goals for developing economies and Public-Private Partnership (журнал EPPPL)
 • дата публікації 15 січня 2016
 • автор Ірина Запатріна
"Перемога" или "зрада": новый закон о концессиях
 • дата публікації 25 жовтня 2019
 • автор Ирина Запатрина
Logo
+38 095 445-17-75 office@appp.com.ua Київ 01042, вул. Іоанна Павла II, буд. 6/1 Facebook