Академія Публічно-Приватного Партнерства

Перша Стратегія Сталого Розвитку міста в контексті Цілей Сталого Розвитку до 2030 року

Перша Стратегія Сталого Розвитку міста в контексті Цілей Сталого Розвитку до 2030 року

У 2016 році в Україні розроблено першу стратегію розвитку міста в контексті Цілей Сталого Розвитку ООН до 2030 року (далі – ЦУР). Така Стратегія Сталого Розвитку з’явилася у міста Олександрія Кіровоградської області.

Завдяки активній позиції мера Степана Цапюка та міської адміністрації у цьому питанні місто випередило не лише інші населені пункти України, а й центральний уряд, який лише у 2017 році затвердив Національну доповідь «Цілі стаого розвитку: Україна».

Стратегію розроблено фахівцями Академії публічно-приватного партнерства за активної участі Стратегічного комітету розвитку міста  та безпосередньо місцевої адміністрації Олександрії.

Метою Стратегії є створення сучасного європейського міста, привабливого для проживання та ведення бізнесу, базуючись на ефективному використанні наявних ресурсів, існуючих конкурентних перевагах міста, збереженні навколишнього середовища та розвитку людського капіталу, а також запровадженні інновацій й кращих світових практик управління сталим розвитком.

У цій Стратегії “сучасне європейське місто, привабливе для проживання та ведення бізнесу”  - не декларативне та загальновживане поняття. Документом чітко визначені індикатори, що характеризуватимуть побудову такого міста, та розраховані показники, які мають бути досягнуті за цима індикаторами у 2020 році (проміжні завдання) та у 2030 році. Саме за цима індикаторами буде оцінюватися досягнення поставленої мети, а одже й успішність реалізації Стратегії й керівництвом міста, й суспільством.

Зазначене повнюстю відповідає підходам до реалізації завдань Глобальної Стратегії Сталого Розвитку ООН, а саме: чіткість у  визначенні задань стратегічного розвитку, їх вимірюваність, а також доступніть інформації та зрозумілість стратегії суспільством (місцевою громадою) та міжнародною спільнотою.

Всі визначені у Стратегії індикатори чітко корелюються з Цілямі Сталого Розвитку ООН, а показники, що мають бути досягнуті  в рамках її реалізації, виміряні відповідно міжнародних та національних стандартів у цій сфері.

Основою при підготовці Стратегії стало розроблене фахівцями Академії Дерево цілей сталого розвитку міста, вихідною точкою якого стала ЦУР 11 “Забезпечити відкритість, безпечність, життєздатність і екологічну сталість міст і населених пунктів”.

Формування перпективних напрямів розвитку міста в контексті досягнення цієї та інших пов’язаних з нею ЦУР здійснено з використанням методів загальної теорії стратегічного управління, порівняльного кількісного аналізу, експертного і рейтингового оцінювання.

Для визначення стартової позіції міста за ключовими індикаторами ЦУР та розрахунку показників, які можуть бути досягнуті містом в разі системної та технологічної діяльності в рамках реалізації Стратегії у 2020 та 2030 роках, розробниками цього документу були проведені: рейтингова оцінка на базі статистичної соціально-економічної інформації та оцінка  за результатамі експертного  опитування представнків публічної влади, бізнесу та громадського суспільства (65 осіб).

Комплексний аналіз результатів цих двох оцінок  дав змогу визначити три стратегічних пріоритети забезпечення сталого розвитку міста в контексті Цілей Сталого Розвитку ООН:

-      Достойна робота для всіх;

-      Комфортні умови проживання;

-      Раціональне господарювання.

Кожен з цих стратегічних пріоритетів містить певні напрями розвитку відповідно до ЦУР. Для кожного з цих пріоритетів визначено цільові показники, які мають бути досягнуті у 2020 та 2030 роках за індикаторами ЦУР, у тому числі серед них виокремлено ті, за якими успішність реалізації Стратегії оцінюватиметься суспільством.

Відповідно до міжнародного досвіду будь яка стратегія розвитку не може бути реалізована на практиці, якщо вона не базуватиметься на створенні / модернізації сучасної інфраструктури (економічної, соціальної, управлінської). Зважаючи на це Стратегія Сталого Розвитку міста містить грунтовний аналіз стану та проблем міської інфраструктури та інвестиційних проектів, над реалізацією яких сьогодні замислюється й місцева влади, й місцевий бізнес. Запропоновані містом інвестиційні проекти (42) розглянуто з огляду на їх потенційний вплив на досягнення цілей Стратегії; серед них виявлено ті, на яких слід зосередитися у першу чергу.

Стратегією Сталого Розвитку міста передбачено механізми, які дадуть змогу досягти запланованих цілей, та визначено План заходів з її реалізації.

Першочерговими заходами мають стати:

  • створення у місті Центру Стратегічного Розвитку, відповідального за підготовку та реалізацію місцевих інфраструктурних планів, моніторинг виконання цих планів та Стратегії, донесення до мешканців міста інформації з питань, пов’язаних з їх реалізацією;
  • розроблення Міського Інфраструктурного Плану, спрямованого на досягнення Цілей Сталого Розвитку (спочатку на середньострокову перспективу (2017 - 2020 рр.), а після цього – на довгострокову перспективу (2021 - 2030 рр.).

Необхідність створення Центру Стратегічного Розвитку підтримана міським головою Степаном Цапюком.  Безпосередньо на засіданні з презентації та обговорення Стратегії він дав доручення підготувати відповідний проект розпорядження та розглянути кандидатури фахівців, що увійдуть до складу цього Центру.

Зазначений Центр має стати осередком компетенції з питань стратегічного розвитку міста в контексті Цілей Сталого Розвитку та механізмів реалізації цього завдання, включаючи публічно-приватне партнерство. Його представники мають пройти навчання як в Україні, так і за її межами та оволодіти сучасними підходами до вирішення складних завдань з реалізації Стратегії та залучення до її реалізації територіальної громади. Схвалено рішення й щодо необхідності оперативно розпочати формування Міського Інфраструктурного Плану.

Стратегія Сталого Розвитку міста Олександрія носить новаторський та інноваційний характер. Вона є першим прикладом адаптації національних стратегічних документів до Цілей Сталого Розвитку ООН до 2030 року в Україні. Фактично, на прикладі міста Олександрія планується відпрацювати методологію побудови сталих та розумних міст в умовах, що склалися в Україні; перейти від “стратегій – декларацій” до “стратегій практичних дій й зрозумілих суспільству результатів”.

Орієнтація Стратегії Сталого Розвитку міста Олександрія на Цілі Сталого Розвитку ООН, крім іншого, дасть змогу всім нам працювати в єдиній системі координат з міжнародним співтовариством та бути зрозумілими нашим партнерам і колегам з усього світу, які наполегливо працюють над досягненням Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, орієнтованих на потреби людини, планети та на процвітання.

2017 рік

Logo
+38 095 445-17-75 office@appp.com.ua Київ 01042, вул. Іоанна Павла II, буд. 6/1 Facebook