Академія Публічно-Приватного Партнерства

Схвалено Порядок заміни приватного партнера за договором, укладеним в рамках ДПП

Схвалено Порядок заміни приватного партнера за договором, укладеним в рамках ДПП

01 липня 2020 р. Кабінетом Міністрів України схвалено постанову  № 541 «Про затвердження Порядку заміни приватного партнера (концесіонера) за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства (концесійним договором)» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-zamini-privatnogo-partnera-koncesionera-za-dogovorom-ukladenim-v-ramkah-derzhavno-privatnogo-partnerstva-koncesijnim-dogovorom-541-010720

У розробленні цього законодавчого акту Мінекономіки допомагала команда консультантів  Світового банку у складі Ms. Nataliya Biletska (Senior Public Sector Specialist), Mr. Ian Hawkesworth (Senior Governance Specialist), Mr. Bruno de Cazalet (Senior PPP Consultant), Mr. Grant Hauber (Senior PPP Consultant), Ms. Irina Zapatrina (Senior Consultant)

Logo
+38 095 445-17-75 office@appp.com.ua Київ 01042, вул. Іоанна Павла II, буд. 6/1 Facebook